O firmě

Naše firma IVO KOUŘIL – TRUHLÁŘSTVÍ se zabývá výrobou kvalitního nábytku na zakázku již od svého založení v roce 1996. Můžeme se tedy opírat o dlouhodobé zkušenosti s technickým i designovým řešením nábytku. Naše produkce je zaměřena na originalitu a důsledné zpracování svěřené zakázkové práce, při současném dodržování dostupnější cenové úrovně. Náš zákazník je uspokojen v případech, kdy nevyhovuje běžná produkce, ať již co do prostorového pojetí nebo způsobu zpracování či materiálového řešení.

Do produktů neustále vkládáme nové technologické postupy, materiály a komponenty. Každý náš výrobek je ve své podstatě originál, koncipovaný jako odpověď na provozní a prostorové možnosti interiéru. Zakázky jsou zpracovány vždy pokud možno komplexně, od výchozího návrhu investora nebo našeho architekta, po dopravu a montáž výrobků. Výkresová dokumentace je připravována v takzvaném 2D a 3D zobrazení. Výsledkem je věrohodná vizualizace narhovaného řešení.

KOMPLET NÁBYTEK
IK TRUHLÁŘSTVÍ
adresa: Vincencov 14 (provozovna)
798 04 Určice
okres Prostějov
tel: +420 602 682 521
tel: +420 582 370 859
ič: 657 75 309
web: www.kompletnabytek.cz